Data Analysis with Python

TOPIC

Data Analysis with Python

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python เป็นกระบวนการคัดกรองข้อมูลและความรู้โดยใช้ภาษา Python และไลบรารีที่เกี่ยวข้อง Python กลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากความง่าย ความสามารถหลากหลาย และการมีอยู่ของไลบรารีที่ทรงพลังซึ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการ การสร้างภาพ และการวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูล

Tensorflow

TensorFlow เป็น open source framework ที่ช่วยให้การใช้งาน Machine Learning และ Networks Work ง่ายขึ้น คอร์สวิดีโอต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Tim Ruscica หรือ “Tech With Tim” ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจ TensorFlow และความสามารถบางประการที่ยอดเยี่ยม

How Neural Networks Work

Networks Work เป็นหัวใจหลักของสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน แต่โดยประวัติศาสตร์แล้ว เป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจ โดยเฉพาะสําหรับผู้เริ่มต้นในสาขาการเรียนรู้ของ machine 
คอร์สวิดีโอเหล่านี้โดย Brandon Rohrer จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับแนวคิดและคณิตศาสตร์เบื้องหลังมัน

Machine Learning with Python Projects

Machine Learning มีการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติมากมาย โดยการทําโปรเจ็กต์เขียนโปรแกรมเหล่านี้ที่ให้ฟรีและท้าทายให้สําเร็จ คุณจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรู้พื้นฐานของการเรียนรู้ของ machine ที่ดี และมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับประกาศนียบัตร Machine Learning with Python