Scientific Computing with Python

TOPIC

Scientific Computing with Python

การคํานวณทางวิทยาศาสตร์ด้วย Python หมายถึง การใช้ภาษาโปรแกรม Python และไลบรารีในการปฏิบัติการคํานวณเชิงตัวเลขและทางวิทยาศาสตร์ Python ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความง่ายในการใช้งาน ไลบรารีที่กว้างขวาง และนักพัฒนาที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและยืดหยุ่นสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างภาพ การจําลอง และงานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ

Python for Everybody

คอร์สวิดีโอเรียนฟรีที่สอนพื้นฐานการใช้ Python 3 คอร์สเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดย Dr. Charles Severance (หรือ ดร. ชัค) เป็นอาจารย์คลินิก ที่ University of Michigan School of Information ที่ซึ่งเขาสอนคอร์สต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมถึงการเขียนโปรแกรม การออกแบบฐานข้อมูล และการพัฒนาเว็บไซต์

Scientific Computing with Python Projects

ถึงเวลาทดสอบทักษะ Python ของคุณแล้ว ด้วยการทําโปรเจ็กต์เหล่านี้ให้สําเร็จ คุณจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรู้พื้นฐาน Python ที่ดี และมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับประกาศนียบัตร Scientific Computing with Python