เรียนโค้ดดิ้ง, เตรียมพร้อมกับ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Quest ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อเปิดทางสู่การรู้หนังสือดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 เริ่มต้น

Get Started
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Responsive Web Design Certification

หลักสูตร Responsive Web Design จะทำให้คุณรู้จักคำสั่งเบื้องต้นสำหรับ Design Web บนโลกออนไลน์ เรียนรู้ภาษา HTML, CSS ในการสร้าง Web พื้นฐานของพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดได้จริง

Javascript Algorithms And Data Structures Certification

หลักสูตร Javascript Algorithms And Data Structures เรียนรู้ภาษาระดับสูง Javascript เบื้องต้น รูปแแบบ Algorithms ขั้นตอนการทำงาน รวมถึง การจัดเก็บข้อมูล Array และ อื่นๆ

Front End Libraries Certification

หลักสูตร Front End Libraries Certification เบื้องหลังชุดคำสั่ง ที่จะแปลงเว็บไซต์พื้นๆ ของคุณให้มีระดับเพิ่มขึ้น โดยเพิ่ม Graphic ผ่าน Bootstrap, jQuery, Sass, React and Redux นี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรของเรา

Data Visualization Certification

หลักสูตร Data Visualization การสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ ที่ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกได้ สอนออกแบบกราฟต่างๆ โดยใช้ Data Visualization with D3 รวมถึงการรับค่าขอมูลจากกล่องข้อความ โดยใช้ JSON API and Ajax

Apis And Microservices Certification

หลักสูตร Apis And Microservices จะสอนรูปแบบ Style การออกแบบสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถโต้ตอบกันได้ โดยใช้ JavaScript เขียนขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ Node.js

Information Security And Quality Assurance Certification

หลักสูตร Information Security And Quality Assurance เป็นหลักสูตรที่ให้วางระบบความปลอดภัย ป้องกันการเจาะระบบผ่านทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ต กระบวนการกลไกลต่างๆ รวมถึงเรื่อง เส้นทางที่ผู้ประสงค์ร้ายจะเข้ามาเจาะระบบ

Coding Interview Prep (Thousands of hours of challenges)

หลักสูตร Coding Interview Prep เป็นหลักสูตรสำคัญระดับนึงสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายเพราะในหลักสูตรนี้จะให้เราแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีหลายๆปัญหาให้แก้ซึ่ง โจทย์แนวนี้ยังนิยมใช้ในการทดสัมภาษณ์งานอีกด้วย

Machine Learning with Python Certification

หลักสูตร Machine Learning with Python จะสอนเกี่ยวกับ TensorFlow สำหรับพํฒนา Machine learning และการสร้าง Neural Network เป็นคล้ายๆกับระบบประสาทของมนุษย์ แต่พัฒนาให้เป็นสมองกลสำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์

Information Security Certification

หลักสูตร Information Security Certification เป็นหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล วิธีการที่เราจะใช้หรือจัดเก็บข้อมูลอยากปลอดภัยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการโจมตีหลายประเภท

Data Analysis with Python Certification

หลักสูตร Data Analysis with Python จะให้ความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลวางแผน ให้คิดวิเคราห์สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ภาษา Python ในวางวางแผนวางโครงสร้าง

Scientific Computing with Python

หลักสูตร Scientific Computing with Python เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปในทางคำนวณคณิตศาตร์และการคำนวณทางวิทยาศาตร์ โดยใช้ภาษาอย่าง Python

big-monitor creative developer flower-top small-monitor small-top table target shape main-pic

เรียนรู้ทักษะเตรียมพร้อมสำหรับงานในศตวรรษที่ 21

เราผสมผสานความรู้ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระดับโลกและความสามารถในการเขียนโค้ดเพื่อเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับอาชีพในอนาคตในเอเชีย

ภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การสอบระหว่างประเทศ
ผู้ประกอบการดิจิทัล
โค้ชอาชีพ
การจัดการ Project
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทักษะการเล่าเรื่อง
book-self box chair cloud cup flower head-phone monitor mug table tissue water-bottle wifi shape main-pic

Real-Time Coding และแพลตฟอร์ม Soft Skills Talent

การสอนแบบกลุ่มแบบเรียลไทม์พร้อม Apps AI Assessment

หลักสูตร Coding Curriculum
แพลตฟอร์ม Database
การสร้าง Mobile app
ทักษะ Blockchain
สอนออนไลน์แบบ Real-time
ตัวแทน Hybrid Recruitment
book-self box chair cloud cup flower head-phone monitor mug table tissue water-bottle wifi shape main-pic

What Is QUEST?

CAREER-FOCUSED CURRICULUM

CONTACT US Or, get started now with a free trial
Our Recognition and Awards

Our Partners